dolů

Vývoj

Jako vývojový dodavatel certifikovaný TÜV NORD a mimo jiné společností Volkswagen AG vám dáváme k dispozici své know how pro vývoj a realizaci vašich cílů. Chceme nejen splnit veškeré požadavky kladené na produkt, který máme vyvinout. Naším cílem je i jeho optimalizace při dosahování vysoké míry hospodárnosti již během fáze vývoje. Pracujeme se všemi běžnými konstrukčními programy, jako např.

AUTO CAD

CATIA

CREO 2

IGES

STEP etc.

Výměna dat probíhá přes ODETTE a KVS. Podpůrné simulační programy jako Moldflow nebo Cadmould pro výpočty průtahu, studie plnění, orientaci skleněných vláken a rozdělení teploty jsou pro nás samozřejmostí.