dolů

Naše laboratoř

Naše laboratoř je vybavená nejmodernějšími přístroji například:

  • 3-D měřící stroj
  • klimatické komory
  • měřícím zařízením zbytkové prašnosti
  • měřící mikroskop
  • zařízením pro testy v glykolu i oleji pro dlouhodobé testy
  • Různé testovací zařízení pro měření tlaku, objemu, atd.

Všechny přístroje a nástroje jsou kalibrovány každoročně akreditovanou nezávislou laboratoří.