Tiráž

 

impressum_001-01

 

NOVATECH s.r.o.

 

Jednatelka: Marta Pavelková

ŽĎÁRSKÉHO 222, CZ 674 01 TŘEBÍČ - ČESKÁ REPUBLIKA

IČ: 255 91 231      DIČ: CZ25591231

 

 

Telefon:     +420 568 620 700     |       Fax:      +420 568 620 701

 

E-Mail:      maskova@novatech-plastic.cz     |       Web:      www.novatech-plastic.cz